ارمغان ضماد 18 گانه (ضامن سلامتی)

بازدیدها: 13

ارمغان ضماد 18 گانه (ضامن سلامتی)

مسکن بسیار قوی

مخصوص دردهای عضلانی ، کمر درد ، پا درد ، سیاتیک ، دیسک کمر ، شکستگی و جابجایی مهره ها

منع مصرف : حساسیت های پوستی و اگزما

دست ساز محلی توسط پزشک سنتی

آنچه علم روز نتوانست ما می توانیم

ارمغان ضماد 18 گانه (ضامن سلامتی)

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0