تقریرات (جزوه) درس تاریخ تحولات کیفری – کلیات سیاست جنایی

بازدیدها: 149

تقریرات (جزوه) درس تاریخ تحولات کیفری – کلیات سیاست جنایی

به تعداد 42 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

الف ) تحولات حقوق کیفری در سده های هجدهم و نوزدهم

ب ) تحولات حقوق کیفری پس از سده بیستم

گفتار اول : موضوع و مفهوم سیاست جنایی

گفتار دوم : تحول و توسعه مفهوم سیاست جنایی در زمان

گفتار سوم : تحول و توسعه مفهوم سیاست جنایی در مکان

گفتار چهارم : تحولات سیاست جنایی در پرتو آموزه های جرم شناسی

گفتار پنجم : سیاست جنایی و نظام اقتصادی

تقریرات (جزوه) درس تاریخ تحولات کیفری – کلیات سیاست جنایی

  • مجتبی صادقی
  • هیچ
  • 07 مارس 18
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0