جزوه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

بازدیدها: 0

جزوه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

جزوه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

به تعداد 64 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور شب امتحان

شامل مباحث زیر می باشد
بخش اول: تصميم گيري
1 .تعريف تصميم گيري
2 .فرآيند تصميم گيري
3 .مدل هاي تصميم گيري
بخش دوم: تصميم گيري چند معياره
1 .معيارهاي تصميم گيري
2 .اندازه گيري معيارها
3 .مدل هاي تصميم گيري چند معياره
بخش سوم: تصميم گيري چند شاخصه
1 .تعريف هدف مساله
2 .تعيين شاخص هاي ارزيابي
1,2 .جداسازي شاخص هاي كمي و كيفي
2,2 .جداسازي شاخص هاي با جنبه مثبت…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0