جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات

بازدید: 1

جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات

جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات به تعداد 59 صفحه pdf

شامل مباحث:
فصل اول
آشنایی با حقوق بین الملل ارتباطات
تاریخچه حقوق ارتباطات
تقسیم بندی موضوعات حقوق ارتباطات
مهمارین موضوعات حقوق بین الملل ارتباطات

فصل دوم
تاریخچه آزادی اطلاعات
بررسی جریان آزاد اطلاعات
مقوله شکل گیری و تحول حقوق بین المللی ارتباطات
قلمرو حقوق بین المللی  ارتباطات
جایگاه یونسکو در عرصه ارتباطات بین الملل
اعلامیه یونسکو در مورد نقش وسایل…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0