جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

بازدیدها: 31

جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

به تعداد 58 صفحه pdf

مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان

فصل اول : سینماتیک نقاط مادی
فصل دوم : سینتیک نقطه مادی
فصل سوم : سیستم نقاط مادی
فصل چهارم : سینماتیک اجسام صلب
فصل پنجم : حرکت صفحه ای اجسام
فصل ششم : حرکت صفحه ای اجسام صلب

جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0