جزوه هوش مصنوعی

بازدیدها: 12

جزوه هوش مصنوعی

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

سرفصل های این فایل

فصل اول : مقدمه

فصل دوم : عاملهای هوشمند

فصل سوم : حل مسئله از طریق جستجو

فصل چهارم : جستجوی آگاهانه

فصل پنجم : مسائل ارضای محدودیت

فصل ششم : جستجوی تخاصمی

فصل هفتم : عامل های منطقی

فصل هشتم : منطق مرتبه اول

فصل نهم : استنتاج در منطق مرتبه اول

جزوه هوش مصنوعی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0