حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی

بازدید: 58

حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی

به تعداد 16 صفحه pdf

تمرینات فصل دوم بخش بار – با پاسخ تشریحی دو مسئله

تمرینات فصل سوم بخش بار اقتصادی – با پاسخ تشریحی 11 مسئله

حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0