خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2 Research Methods in Applied Linguistics

بازدیدها: 5

خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2 Research Methods in Applied Linguistics

به تعداد 198 اسلاید قابل ویرایش – بخش 10 تا 15

مناسب اساتید و دانشجویان زبان انگلیسی

Book: Research Methods in Applied Linguistics

Author: Dr. H. Farhady

Chapters 10 to 15

Slide production: Dr. H. Iravani

Shahriar Center

Number of slides: 198

خلاصه کتاب اصول و روش تحقیق 2 Research Methods in Applied Linguistics

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0