خلاصه کتاب خودکشی دورکیم

بازدید: 0

خلاصه کتاب خودکشی دورکیم

خلاصه کتاب خودکشی دورکیم به تعداد 55 صفحه pdf

کتاب اول شامل سرفصل های
عوامل فرا اجتماعی
خودکشی و حالتهای روانشناختی طبیعی – نژاد ، وراثت
خودکشی و عوامل محیط طبیعی
تقلید

کتاب دوم شامل سرفصل های
روش تشخیص علل و انواع آن
خودکشی ناشی از خودخواهی
خودکشی ناشی از خودخواهی ( دنباله )
خودکشی دگر دوستانه ( دگر خواهانه )
خودکشی ناشی از بی هنجاری اجتماعی
صورت های فردی انواع خودکشی

کتاب سوم شامل سرفصل های
خودکشی به مثابه پدیده…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0