خلاصه کتاب روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وبر

بازدید: 1

خلاصه کتاب روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وبر

خلاصه کتاب روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وبر به تعداد 38 صفحه pdf
مناسب مرور سریع و جمع بندی امتحانات

شامل سرفصل های:
بی طرفی اخلاقی در جامعه شناس یو اقتصاد
عینیت در علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی
مطالعات انتقادی درباره منطق علوم فرهنگی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0