خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی

بازدید: 62

خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی

به تعداد 61 صفحه عکس از جزوه دست نویس شده دانشجو

مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0