فایل های درس اقتصاد بازرگانی

بازدیدها: 0

فایل های درس اقتصاد بازرگانی

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان ارشد مدیریت بازرگانی

 

محتویات فایل موضوعات زیر

صنایع الکتریکی و الکترونیکی جزو اولویت های اول کشور

ارزیابی عموامل موثر بر همزمانی چرخه های تجاری

نقش دولت در توسعه اقتصادي

نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي

فایل های درس اقتصاد بازرگانی

  • مجتبی صادقی
  • هیچ
  • 25 نوامبر 18
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0