مجموعه سوالهای تستی و تشریح کتاب وصایای امام ره

بازدیدها: 5

مجموعه سوالهای تستی و تشریح کتاب وصایای امام ره

مجموعه سوالهای تستی و تشریح کتاب وصایای امام ره به تعداد 25 سوال تشریحی با پاسخ
به تعداد 60 سوال تستی با پاسخ…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0