نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

بازدیدها: 5

نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر ، ترجمه محسن ثلاثي

نظريه ھاي جامعه شناسي ۲ رشته علوم اجتماعينام منبع و مؤلف : نظريه ھاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر ، ترجمه محسن ثلاثي271 صفحه اسلاید پی دی اف شده
فصل چھارم: انواع نظريه ھاي جامعه شناختي نو مارکسيستي فصل پنجم :نظريه کنش متقابل نمادين فصل ششم:جامعه شناسي پديده شناسي و روش شناسي مردم نگارانه فصل ھفتم  نظريه تبادل و جامعه شناسي رفتاري…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0