پاورپوینت مبانی جمعيت شناسی بر اساس کتاب سعيد تمنا

بازدید: 2

پاورپوینت مبانی جمعيت شناسی بر اساس کتاب سعيد تمنا

به تعداد 278 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان رشته آمار

 

فهرست :

•جمعيت
•جمعيت شناسی
•روشهای پژوهشی در جمعيت شناسی
•توزيع جغرافيايی جمعيت
•ترکيب جنسی جمعيت
•ترکيب جمعيت به لحاظ وضع فعاليت
•ترکيب جمعيت به لحاظ وضع زناشويی
•شاخصهای سواد وآموزش
•برخی شاخهای جمعيتی وضع سلامت
•شاخصهای مسکن
•مفاهيم ولادت و باروری
•شاخصهای مرگ و مير
•معيارهای تعريف مهاجرت
•افزايش جمعيت و انواع آن
•رويکردهای جمعيتی
•سياست جمعيت
•جايگاه برنامه ريزی نظام های اقتصادی گوناگون

پاورپوینت مبانی جمعيت شناسی بر اساس کتاب سعيد تمنا

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0