پایان نامه با موضوع طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیلهای مالی

بازدیدها: 15

پایان نامه با موضوع طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیلهای مالی

مناسب دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

به تعداد 109 صفحه pdf

 

فصل اول : کلیات

فصل دوم : تجزیه و تحلیل مالی در برنامه ریزی استراتژیک

فصل سوم : معرفی الگوریتم عملیاتی

فصل چهارم : سیستم پشتیبانی تصمیمی گیری طراحی شده

فصل پنجم : آزمون سیستم توسط داده های واقعی

فصل ششم : پیشنهادات برای تحقیقات آتی

ضمیمه

پایان نامه با موضوع طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیلهای مالی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0