پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

بازدیدها: 1

پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب فهرست مقاله:
فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده ی فارسی
پیش گفتار
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش
سؤالات پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی
روش تحقیق و قلمرو آن
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه ی پژوهش
مقدمه
اینترنت و تاریخچه ی آن
تاریخچه ی اینترنت در ایران
فضای مجازی
رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی
ویژگی های شبکه های اجتماعی
معرفی شبکه ی اجتماعی…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0