پایان نامه گلخانه هوشمند

بازدیدها: 3

پایان نامه گلخانه هوشمند

پایان نامه گلخانه هوشمند بخشی از فهرست مقاله
فصل اول: آشنایی با گلخانه و انواع آن
تعریف گلخانه
انواع گلخانه های ثابت
گلخانه یک طرفه
گلخانه دو طرفه
کلخانه نیمه دو طرفه
تقسیم بندی گلخانه ها بر اساس شکل ظاهری
کوانست
سقف مثلثی
ایستاده سقف قوسی
سقف گنبدی
دندان اره ای
گلخانه های دارای شکل های خاص
تقسیم بندی بر اساس پوشش گلخانه
تقسیم بندی بر اساس پتانسیل کنترل اقلیمی
تقسیم بندی بر اساس نوع محصول تولیدی
گلخانه های سبزه ای ، برگی ریحان

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0