کتاب فرآیندهای ساحلی (Coastal Processes with Engineering Applications )

بازدیدها: 6

کتاب فرآیندهای ساحلی

(Coastal Processes with Engineering Applications )

489 صفحه pdf – به زبان اصلی

COASTAL PROCESSES

with Engineering Applications

ROBERT G. DEAN
University of Florida

ROBERT A. DALRYMPLE
University of Delaware

کتاب فرآیندهای ساحلی (Coastal Processes with Engineering Applications )

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0