گزارش کار عملیات کشاورزی

بازدید: 15

گزارش کار عملیات کشاورزی

به تعداد 19 صفحه pdf

مناسب دنشجویان مهندسی کشاورزی – علوم دامی

سر فصل مباحث مطرح شده

ادوات کشاورزی

سیر

ادوات برداشت علوفه

سیب زمینی

سیستم های آبیاری تحت فشار

نخود

گزارش کار عملیات کشاورزی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0