جزوه نهایی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری

بازدیدها: 48

جزوه نهایی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری

به تعداد 80 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان مهندسی شهرسازی

 

جزوه با مباحث زیر شروع می شود:

طبقه بندی راههای شهری

دسترسی و تنظیم آن

سرعت / ترافیک / ظزفیت

وسیله نقلیه تیپ طراحی

عوامل فیزیکی : سرعت و فاصله پیاده روی – ایمنی پیاده ها – کارهای مشترک

تصمیم گیری طبقه بندی راهها

.

.

جزوه در نهایت با مباحث زیر به اتمام میرسد:

شیب و انواع خط ها

میانه – جدول – شانه

شیروانیها و سیستم های تخلیه آب

پارکینک ( اهمیت پارکینگ – انواع پارکینگ و.. )

جزوه نهایی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0