دسته: صنایع دستی

  • نازکدوزی درجه 2

    نازکدوزی درجه 2 نمونه سوالات تستی رشته نازکدوزی درجه 2 – زیرمجموعه طراحی و دوختشامل 12سری سوالات تستی استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای * پکیج استثنایی  … جزئیات...