بودجه‌ بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ ریزی آرمانی

بازدیدها: 2

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA)

موضوع عنوان بودجه‌ بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ ریزی آرمانی

به تعداد 5 صفحه با فرمت ورد

بودجه‌ بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ ریزی آرمانی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0