جزوه آشنایی با زبان محاسبات آماری R

بازدیدها: 60

جزوه آشنایی با زبان محاسبات آماری R

به تعداد 148 صفحه PDF

نرم افزار R تقریباً کامل است و اکثر زمینه های آمار کاربردی(تحلیل سری های زمانی، رگرسیون خطی و غیر خطی، آزمون فرض های کلاسیک ، کدگذاری، خوشه بندی و …) را پوشش می دهد.

 

سرفصلهای جزوه

آشنایی با زبان برنامه نویسی R

رسم نمودار

آمار و احتمال

مدل های رگرسیون

ترسیم چند نمودار فنی و تخصصی

مراجع

جزوه آشنایی با زبان محاسبات آماری R

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0