جزوه دستنویس مدیریت تطبیقی نوشته فرل هدی

بازدیدها: 53

جزوه دستنویس مدیریت تطبیقی (نوشته فرل هدی)

طبق کلاس های خانم دکتر آقابابایی

21 صفحه  pdf

دست نویس دانشجو از جلسات کلاس

مناسب اساتید و جمعبندی مرور سریع ایام امتحانات

جزوه دستنویس مدیریت تطبیقی (نوشته فرل هدی)

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0