جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

بازدیدها: 16

جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

 به تعداد 12 فایل ورد با موضوعات زیر می باشد.

 

+. آزمایش برش مستقیم

+. آزمایش دانه بندی خاک

+. آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل

+. آزمایش هم ارز ماسه ای

+. آزمایش هیدرومتری

+. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا

+. آزمایش نفوذ پذیری

+. آزمایش تعیین حدود اتر برگ در خاک ها

+. آزمایش تحکیم

+. آزمایش تک محوری (محصور)

+. آزمایش تراکم پروکتور استانداراد

+. جدول تصحیح درجه حرارت

 

جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0