جزوه گیاه افزایی – قسمت اول ازدیاد نباتات

بازدیدها: 54

جزوه گیاه افزایی – قسمت اول ازدیاد نباتات

به تعداد 196 صفحه pdf

 

بخش اول : جنبه های کلی گیاه افزایی

مقدمه

ساختارهای افزایش و محیط کشت

بخش دوم : افزایش بدری

نمو بذر و هاگ

مبانی گزینش بذر

فنون تولید و بازار رسانی بذر

مبانی افزایش به وسیله بذر

جزوه گیاه افزایی – قسمت اول ازدیاد نباتات

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0