پاورپوینت درس معانی و بیان 2 رشته زبان و ادبیات فارسی

بازدیدها: 1

پاورپوینت درس معانی و بیان 2
رشته زبان و ادبیات فارسی
به تعداد 2 فایل
فایل اول برگرفته از معانی و بیان 2، دكتر سیروس شمیسا، انتشارات دانشگاه پیام نور 1383 به تعداد 155 اسلاید
فایل دوم به تعداد اسلاید معانی و بیان 2، دكتر سیروس شمیسا، انتشارات دانشگاه پیام نور 1383 به تعداد 168 اسلاید
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان در طول ترم

پاورپوینت درس معانی و بیان 2 رشته زبان و ادبیات فارسی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0