کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی نوشته ژ – رمنیر اس ترجمه حسین صدقی

بازدیدها: 1

کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی نوشته ژ – رمنیر اس ترجمه حسین صدقی

جلد اول هیدرو متئو رولوژی ( مطالعه عوامل موثر روی دبی رودخانه ها )

به تعداد 393 صفحه pdf

 

بخش اول : اتمفسر و هیدرومتئو رولوژی

بخش دوم : ریزش های جوی

بخش سوم : مشخصات پستی و بلندی و یخچالی یک حوضه آبریز

بخش چهارم : مشخصات حرارتی یک حوضه آبریز

بخش پنجم : تبخیر ، تعرق و کمبود جریان

کتاب اصول مهندسی هیدرولوژی نوشته ژ رمنیر اس ترجمه حسین صدقی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0