گزارش کار آموزی حسابداری در حلال احمر شهرستان ورامین

بازدیدها: 6

گزارش کار آموزی حسابداری در حلال احمر شهرستان ورامین

گزارش کار آموزی حسابداری در حلال احمر شهرستان ورامین فهرست مطالب
هدف کار آموز
هزینه یا مراحل خرج
مراحل نوشتن سند حسابداری
شکل سند حسابداری
دفاتر معین درآمد های داخلی و دفتر معین اختصاصی
فرم ورود کالا به انبار
دفتر روزنامه بودجه درآمد داخلی
دفتر کل در آمد های داخلی و درآمدهای اختصاصی
دفتر انبار
اموال…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0