+
20 درصد کد تخفیف حمایت از آموزش های مجازی در ایام کرونا : majazi99
مشاهده

جغرافیا و اقلیم شناسی

خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجر
پاورپوینت اقلیم شناسی آماری Statistical climatology
جزوه مبانی ژئومورفولوژی
جزوه ژئومورفولوژی کاربردی
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی
روابط و پیوندهای روستایی شهری در ایران
جزوه میکروبیولوژی آب
فایل سرای دانشجوئی
0