+
20 درصد کد تخفیف حمایت از آموزش های مجازی در ایام کرونا : majazi99
مشاهده

حسابداری

پاورپوینت سرمایه فکری IC
پاسخ های پایان فصل کتاب تئوری حسابداری 1 و 2 دکتر شباهنگ
جزوه کامل حسابداری مالیاتی
کتاب مدیریت سرمایه گذاری – چارلز پی جونز
پاورپوینت تدوین استانداردها از دیدگاه مسایل سیاسی
پاورپوینت ضرورت تدوين استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي و چالشهاي فراروي آن
پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مدیریت دکتر مهرانی و کرمی
نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی
پاورپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد
پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی
پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی
پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی
پاورپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری
پاورپوینت کامل حسابرسی پیشرفته دکتر وکیلی فرد
حل المسائل پژوهش عملیاتی
پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر
پاورپوینت چرخه عمر محصول
بانک سوالات حسابداری صنعتی
پاورپوینت مبحث تجزیه و تحلیل تعارض
پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات حقوق و پاداش مدیران اجرایی
پاورپوینت حسابداري در شرايط ايده آل ويليام اسکات
خلاصه سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نورتون
پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان
پاورپوینت داده های حسابداری، ورشکستگی و ریسک فصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمن
پاورپوینت حاکمیت شرکتی
پاورپوینت TD ABC هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا
پاورپوینت کامل اقتصادسنجی ابریشمی
پاورپوینت محافظه کاری حسابداری
فایل جوابهای تئوری حسابداری 2
خلاصه مقالات مسائل جاری کمالی راد
پاورپوینت رابطه سود خالص و قیمت سهام
پاورپوینت کامل حسابداری مدیریت
جزوه مدیریت مالی 1 با پاسخ تمرینات
خلاصه مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون
خلاصه حسابرسی پیشرفته ونداای . والاس
جزوه روش تحقیق در عملیات
حل المسائل کتاب بلوچر ترجمه شده
پاورپوینت حسابداری صنعتی 3
FINANCIAL ACCOUNTING & ACCOUNTING THEORY
حسابداری مدیریت بلوچر و حل مسائل
خلاصه اصول حسابداری 3
کتاب نظریه های حسابرسی جواد رضازاده
پاورپوینت مسائل جاری در حسابداری تالیف دکتر حسین کرباسی یزدی
پاورپوینت کتاب حسابداری میانه 1
پاسخ تمرینات و مسائل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد
خلاصه تصمیم گیری در مسائل مالی وکیلی فرد
پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 مهرانی و کرمی
نمونه سوالات ارشد حسابداری ویژه دانشگاه آزاد
پاورپوینت محافظه کاری حسابداری و مدل های اندازه گیری آن
مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها جعفر بابا جانی
15 جلسه درس روش تحقیق در عملیات پیشرفته ارشد
پاورپوینت حسابداری دولتی
خلاصه جلد اول مدیریت مالی نوین استفان راس ترجمه جهان خانی و شوری
خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی، مقاله یوجی ایجیری ترجمه دکتر باباجانی و پوریا نسب و استاندارهای حسابداری دولتی ایران انتشار یافته توسط سازمان
فایل سرای دانشجوئی
0