+
20 درصد کد تخفیف حمایت از آموزش های مجازی در ایام کرونا : majazi99
مشاهده

ریاضی و آمار

جزوه برنامه ریزی غیرخطی
پاورپوینت کتاب روش های نمونه گیری 1
کتاب نظریه صف مدرس یزدی به همراه حل المسائل
حل مسائل دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ی تحلیلی 1 و 2
پاورپوینت کتاب روشهای آماری
حل تمرینات حل عددی معادلات انتگرال
پاورپوینت نمودارهای آماری در R
جزوه درسی مبانی علوم ریاضی
جواب سوالات فرد کتاب آمار دکتر منوچهر افشین نیا
پاورپوینت درس ساختمان داده ها در C
پاورپوینت روشهای چند متغیره گسسته
راهنمای احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیند های اتفاقی
حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان
کتاب معادلات دیفرانسیل مسعود نیکوکار
جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1
جزوه ریاضی پیشرفته
جزوه توپولوژی جبری
کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتر اسماعیل خرم+حل المسائل
کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتر اسماعیل خرم
کتاب نظریه حلقه و مدول
جزوه جبر پیشرفته
جزوه توپولوژی جبری استاد فخری
فایل سرای دانشجوئی
0