+
20 درصد کد تخفیف حمایت از آموزش های مجازی در ایام کرونا : majazi99
مشاهده

علوم اجتماعی

جزوه اقتصاد و جامعه Economy and Society اثر ماکس وبر
خلاصه تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم
جزوه جامعه شناسی تبلیغات
جزوه تکنیک تحلیل محتوا
خلاصه صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم
خلاصه روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وبر
خلاصه مقالاتی درباره دین گئورك زيمل
پاورپوینت مردم نگاری
جزوه تحلیل دموکراسی در آمریکا الکسی دو تو کویل
پاورپوینت روش تحقیق در علوم اجتماعی ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود
خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم
خلاصه کتاب خودکشی دورکیم
فایل سرای دانشجوئی
0