+
20 درصد کد تخفیف حمایت از آموزش های مجازی در ایام کرونا : majazi99
مشاهده

علوم تربیتی

جزوه کاربرد هنر در آموزش
پاورپوینت کامل فلسفه آموزش و پرورش
نظریه کارکرد گرایی ثرندایک
پاورپوینت تدریس نگاره ها در کتاب بخوانیم کلاس اول دبستان
پاورپوینت مبحث اختلال نوشتن درس اختلالات یادگیری
پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف
پاورپوینت نظریه بندورا مربوط به نظریه های یادگیری
پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ
نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و برونر
فایل سرای دانشجوئی
0