+
20 درصد کد تخفیف حمایت از آموزش های مجازی در ایام کرونا : majazi99
مشاهده

علوم پزشکی

پاورپوینت تفسیر رادیولوژی شکم
جزوه فیزیک اشعه و نمونه سوال
جزوه مقدمات علوم پایه 2 (ایمونولوژی)
جزوه کامل دستگاه غدد
جزوه مبانی ژئومورفولوژی
جزوه رادیولوژی و تصویر برداری پزشکی
جزوه آناتومی اندام قسمت تحتانی
جزوه ایمونولوژی و واکسن
اطلس قارچ شناسی جامع
جزوات آناتومی پایه و مقایسه ای 1
کتاب ژنتیک استانسفیلد با ترجمه فارسی
جزوه کامل فارماکولوژی جلد یک و دو
پاورپوینت سه جلسه نخست اپیدمیولوژی مناسب دانشجویان پرستاری
جزوه جراحی اعصاب
جزوه زیست مولکولی پیشرفته
پاورپوینت نظریه های اخلاق پزشکی
پاورپوینت فیزیک در پزشکی
جزوه کامل رادیولوژی و تصویر برداری پزشکی
داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری
کتاب و پاورپوینت مفاهیم پایه مرور ساختار یافته و متا آنالیز 3
پاورپوینت هوشبرهاي وريدي
جزوه کامل بیوشیمی عمومی
جزوه علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی از طریق کف دست – آموزش مصور علم سوجوک
پاورپوینت انگل شناسی مناسب دانشجویان پرستاری
کتاب مبانی بیولوژی گیاهی ک – ار – استرن ترجمه دکتر هرمزدیار کیان مهر
کتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکی
جزوه ویروس شناسی
پاورپوینت هماتولوژی
جزوه مبانی ژنتیک مولکولی
جزوه درسی پزشکی قانونی
جزوه باکتری شناسی دکتر آریان
پاورپوینت سفالوسپورین ها
پاورپوینت ارتباط بین پزشک و بیمار
پاورپوینت هوشبرهای وريدی
پروژه آشنایی با دستگاه CT Scan
درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی
فایل سرای دانشجوئی
0